Przygotowanie Samochodu

1) Wszystkie szkła i plastyki muszą być zdemontowane, tak jak okna, lampy, reflektory itp.,

2) Instalacje gazowe są zabronione,

3) Samochód w środku musi być czysty, nie mogą latać luźne części,

4) W samochodzie może znajdować się tylko jeden fotel (dla kierowcy), z pasami bezpieczeństwa i z zagłówkiem,

5) W baku może być max 10 litrów paliwa,

6) Samochód musi mieć z tyłu i z przodu uchwyty do holowania,

7) Okno od strony kierowcy i częściowo okno przednie musi być zabezpieczone siatką lub kratą, tak aby ręka nie mogła wyjść na zewnątrz,

8) Klatka bezpieczeństwa musi być wykonana solidnie z rury min. 50mm średnicy. Zwracamy na to szczególną uwagę!

9) Wskazane jest zabezpieczenie przodu samochodu siatką